Vi byder velkommen til en sanselig oplevelse, hvor kreativiteten og fantasien kommer til udtryk, når vi drager naturen ind i lokalet. Her vil bl.a. være ro og plads til fordybelse, når der skal skabes unikke kreationer med naturmaterialer. I vores aktivitet er sansestimuli i højsædet, i det vi vil forsøge at skabe et beroligende og nærmest terapeutisk rum for deltagerne.

Det er vigtigt for os, at aktiviteten rammer en bred målgruppe, da social- og specialområdet er meget bredt og tanken er at aktiviteten skal kunne bruges i alle målgrupper. Som forberedelse til selve aktiviteten, kan man drage målgruppen med ud i naturen, hvor sanserne kan blive stimuleret idet vi bruger vores sanser ved bl.a. at se træernes bevægelser, dufte den fugtige skovbund, høre fuglene kvidre og mærke skovbunden knage.

Forløbet og udarbejdelsen af denne aktivitet har taget udgangspunkt i særligt et kernebegreb, den æstetiske læreproces, som også står i forlængelse af den æstetiske virksomhed, som b.la. beskrives i følgende citat:

Med teoretikere som Ingelise Flensborg, Hansjörg Hohr, Kirsten Drotner og Malcolm Ross beskrives æstetisk virksomhed nu som en uerstattelig erkendelsesvej, ikke alene til udvikling af en række særlige færdigheder, men også til tilegnelse af en særlig følelsesmæssig og kropsligt forankret viden. (Sørensen & Austring, 2006)

Ovenstående citat beskriver hvorledes den æstetiske læreproces skal ses som et led i udviklingen hos den enkelte idet at processen aktiverer flere områder igennem diverse aktiviteter, det kan b.la. være flere sanser, færdigheder, refleksion og fantasi. Den æstetiske læreproces skaber også rum for dialog og kommunikation af følelser.

Aktiviteten

Rammerne for aktiviteten er sat via tidsrummet og de materialer vi på forhånd har indsamlet og fordelt ud til deltagerne. Aktiviteten vil lægge ud med at deltagerne kun får en sparsom introduktion inden de påbegynder opgaven, instruksen får deltagerne inden de kommer ind i klasseværelset, hvor de informeres om at de skal tage plads ved et af bordene og derefter gå i gang med at sætte materialerne på ståltråd og så er det op til deltagerne at fortolke og løse det ud fra egen kreativ udfoldelse.
Vi har udarbejdet vores aktivitet på baggrund af Malcolm Ross model, som tager udgangspunkt i en legende atmosfære fra start til slut, hvor sanserne bliver sat i gang ved berøring, lugt og fantasi, materialerne er årstidens blade, kastanjer, bær, mos m.m. Fantasien kommer til udtryk i de tanker der opstår hos deltageren i processen med materialerne hvor ideen bliver til skabelsen af de kreationer udkommet ender med. Det vil først være efter at aktiviteten er blevet udført at der vil informeres uddybende omkring de didaktiske overvejelser vi har gjort os i forhold til aktiviteten.

Efter udførelsen af aktiviteten med en specifik målgruppen, kan det færdiglavet resultat udstilles, så den enkelte borger føler anerkendelse og bekræftelse af sit værk. Maja Bager, beskriver betydningen af, at udstille det produkt der bliver skabt, af både børn såvel som mennesker med særlige behov. Ved at udstille værkerne tillægges der en særlig værdiladning og pædagogerne anerkender på den måde værkerne som værende “rigtige” værker. Maja Bager beskriver samtidig, at man skal huske at det er den der har skabt værket, der bestemmer hvad det forestiller.(Bager 2006: 54)
puce17-ku05v
Skrevet af gruppe 6 – Trine, Jeanne, Cecilie & Helena
puce17-ku05v