Vi ønsker at beskæftige os med det kulturmøde/-clash der opstår i daginstitutioner når forældres kulturelle baggrund og syn på børneopdragelse ikke stemmer overens med institutionens/samfundets.

Som pædagog bør man være opmærksom på, at de uoverensstemmelser der kan være i forældresamarbejdet ikke nødvendigvis skal munde ud i et slags mangelsyn på forældrene og deres ressourcer. En øget bevidsthed omkring de kulturelle forskelle – uden fordømmelse – vil givetvis kunne resultere i et bedre samarbejde om børnene og sikre at deres udvikling i højere grad begunstiges.

 

Til seminardagen vil vi bede de fremmødte deltage i en Kahoot, som efterfølgende vil blive diskuteret i plenum.

 

Signe, Chris, Anna og Pernille
CPE15o-SE11