I modul H og I, har vi arbejdet med, at skabe og forstå kulturelle projekter. Grundlaget for vores modul I, var at vi skulle have et samarbejde med en ekstern partner, og lave et projekt med dem. Vores projekt indeholder et samarbejde med Børnekulturhus Ama’r, som er et sted, med mange funktioner. Her er billedkunsthold, dansehold, teaterundervisning osv. Huset bliver også benyttet af daginstitutioner og skoler, og ganske almindelige familier, der kommer for at lege. I Børnekulturhuset så vi nogle forskellige problemstillinger, og valgte at arbejde ud fra det. Der er blandt andet et rødt rum, som står tomt, og som ingen funktion har. Det blev vores udgangspunkt.

Vi begyndte herefter, at observere på hvordan børnene brugte rummet, og huset generelt. Nogle børn benyttede rummet som hule – gemte sig bag puder og tæpper. Andre så gennem et vindue ned til dansesalen, og kopierede dansetrinnene de så. Og så opstod idéen: teater i børnehøjde. Vi vil gerne give de børn, som ikke er på et dansehold eller teaterhold – pga alder f.eks. – en mulighed for, at bruge dette rum til f.eks. dans og teater. Rummet vi bruger, har i lang tid ikke haft en funktion. Det ønsker vi at give det, så det kan blive brugt endnu mere, og mere alsidigt, af flere børn. Børnene skal have et rum, hvor de kan udtrykke sig kropsligt og æstetisk, på deres egne præmisser. De kan bruge deres fantasi og indlevelse.

Når rummet er færdigindrettet, kan det hovedsageligt bruges til fri leg, men det kan også benyttes af en skoleklasse eller en børnehavegruppe til øvelser hvor man f.eks. bruger teater som formidling. Idéen og det æstetiske udtryk er opstået i samarbejde med husets brugere – altså børnene. Kulturprojekter er nemlig, at gøre noget, sammen med nogen, for nogen.

 
CPE15o-KK11