Musik bliver i daginstitutioner ofte valgt fra, fordi det ikke er en del af dagsordenen og fordi at det kræver planlægning og struktur. Samt en vis mængde mod fra pædagogen til at hive en tromme eller en guitar frem og gå i gang med at synge og spille. Dette sker på trods af at musik allerede er en naturlig del af børnene væren og deres udvikling. Eksempelvis lærer spædbørn at synge på ordene før de lærer at bruge det talte sprog (Kirk, 2009, s. 44-45). På den måde skaber musikken rum for leg med ord, lyde og generel sprogforståelse.

Musik skal ikke være et svært fag. – Musik rummer flere forskellige egenskaber, der rummer flere nuancer end det talte sprog, og kan herigennem også bruges som udtryksform og stemningssætter. Det bruges hele tiden, som et universelt sprog der er kulturelt bestemt, og bruges som en kommunikationsform. Det kan blandt andet være med til at skabe et fælles tredje (Madsen, 2004, s. 154), hvori det åbner for empati, fællesskaber og generel menneskelig forståelse. Derudover skaber det også mulighed for udvikling af fantasi og dannelse gennem musik.

På musikprofilen bruger vi musik, leg og sang i undervisningen, hvor vi herigennem styrker vores egne musikalske udfoldelser og æstetiske udtryk. Samt lærer om børnenes medfødte musikalitet og motorik. Vi har arbejdet med sangskrivning, sang- og rammelege og med at skabe forskellige udtryk ved hjælp af forskellige instrumenter. Derudover har vi også komponeret vores egne sange, som vi har været ude og prøve af, med en børnegruppe på ca. 8-10 børn i alderen 4 år.

Igennem dette modul er vi blevet inspireret til flere forskellige måder at arbejde med, og udtrykke musik på. Vi har haft undervisning af Kirstin Lundblad, som har introduceret os til forfatteren og komponisten, Lotte Kærså, som har skrevet og udviklet sanglege på baggrund af barnets eget initiativ. Dette har medvirket til inspiration til at afprøve vores egne sange i praksis (Kærså, 2003).

Skrevet af:

Mie Nielsen, Anna Bruhn Lohmann, Clara Amalie Thun Brouer & Ida Emilie Stricker Hestbech

Referencer:

Kirk, E. (2009). Musik som udtryksform. København: Hans Reitzels Forlag.

Kærså, L. (2003). Her bor jeg – 53 sange og sanglege. Buch.

Madsen, B. (2004). Kommunikationstrekanten. I O. Løw, & E. Svejgaard, Psykologiske Grundtemater. Aarhus: Kvan.

 

 
CPF16o-KU17M